Liên Hệ

Gửi tin nhắn

Thông tin liên hệ

  • 17 Điện Biên Phủ, Phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên
  • Phone: 0257 6261 777
  • Fax: 
  • Email: hotelariesphuyen@gmail.com
  • arieshotel.com.vn